Thông tin chung cư hà nội

Bất động sản

Thông tin nhà đất

Đất nền nhà thổ cư

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

Mặt bằng 9 Tòa nhà tập th�� Goldmark City - 136 Hồ Tùng Mậu

Mặt Bằng 9 Tòa nhà tập thể Goldmark City

mặt bằng nhà tập thể Goldmark City

Khách hàng   click  trực tiếp vào từng   TIÊU ĐỀ  ở   DƯỚI  để được xem chi tiết mặt bằng từng Tòa

Chung Cư Goldmark City    Mặt Bằng nhà tập thể Goldmark City TÒA 101

Chung Cư Goldmark City    Mặt Bằng nhà tập thể Goldmark City TÒA 102

Chung Cư Goldmark City    Mặt Bằng nhà tập thể Goldmark City TÒA 103

Chung Cư Goldmark City    Mặt Bằng nhà tập thể Goldmark City TÒA 104